Veckans ord

Så förmanar jag nu er, bröder, vid Guds barmhärtighet, att frambära era kroppar som ett levande och heligt offer som behagar Gud - er andliga gudstjänst. Och anpassa er inte efter den här världen, utan låt er förvandlas genom sinnets förnyelse, så att ni kan pröva vad som är Guds vilja, det som är gott och fullkomligt och som behagar honom. Rom 12:1-2
scriptkoder.com

tisdag 15 januari 2019

Lage Wedin: Jag vill hellre ha Jesus

Vers 1   Jag vill hellre ha Jesus än silver och guld
  Jag vill hellre bli hans, få förlåten min skuld
  Jag vill hellre ha Jesus än hus och land
  Jag vill hellre gå ledd av hans sårade hand
Vers 2   Jag vill hellre ha Jesus än högt beröm
  Jag vill hellre bli trogen min heliga dröm
  Jag vill hellre ha Jesus än ära och glans
  Jag vill hellre stå trogen det namn som är hans
Refräng   än att vara kung, äga gunst och makt
  men i syndens grepp förbli
  Jag vill hellre ha Jesus än världens prakt
ty blott tomhet är däri 

Skriven av Oscar Bernadotte som fick avsäga sig rätten till svenska tronen och alla adliga titlar då han gifte sig med Ebba Munck som inte var adlig. Oscar skrev denna text till deras bröllop 1888.


https://praisegate.com/song.php?id=7bb36c58b42078ea87b1c6b5a245d003&search=Oscar%20Bernadotte&searchLangSv=true&searchLangEn=true&searchLangNo=&searchby=author#.XDwASVVKipo

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar