Veckans ord

Så förmanar jag nu er, bröder, vid Guds barmhärtighet, att frambära era kroppar som ett levande och heligt offer som behagar Gud - er andliga gudstjänst. Och anpassa er inte efter den här världen, utan låt er förvandlas genom sinnets förnyelse, så att ni kan pröva vad som är Guds vilja, det som är gott och fullkomligt och som behagar honom. Rom 12:1-2
scriptkoder.com

fredag 25 januari 2019

Hamnkonflikten - till stor del beror den på att svenska hamnar lämnats över till vinstintressen


 Svenska hamnar är oerhört viktig infrastruktur som politikerna och vår gemensamma offentliga sektor till stor del släppt till privata vinstintressen som driver flera hamnar som omfattas av konflikten. Som mycket annat som vi ägde gemensamt tidigare och förlorat.

  Denna fråga borde också diskuteras. Privatiseringen av Sverige har gått väldigt illa och hotar demokratin och förtroendet för etablissemanget som redan är allvarligt skadat.
Ett etablissemang som i allt högre grad går vinstintressens ärenden istället för folkets.
Därför borde hamnar och annan viktig infrastruktur som el, trygghetssystem som vård, skola och omsorg, samt järnväg och tågtrafik åter läggas i offentlig drift.

  Nyliberalismen har ett så starkt grepp i landet ideologiskt att denna fråga inte kommer upp på dagordningen. Istället ska strejkrätten och fackliga rättigheter, som är grundläggande demokratiska rättigheter, inskränkas. Ett allvarligt hot mot det svenska folket, arbetstryggheten, löner, demokratiska rättigheter, samhällssystemet och i förlängningen själva samhället och förtroendet bland medborgarna.

  Viktigt att vi som kristna inser allvaret i det som sker i landet och ber till Herren att Hans vilja i detta ska ske, oavsett vad den är, för Hans vilja, råd- och domslut, är alltid de rätta och goda.
Kanske är landet under dom, som vi nämnt tidigare och som ett resultat av ett land som tydligt och officiellt tagit avstånd från den kristna tron, men nånstans är det alltid vår uppgift om att be om det vi tror är det goda och avsluta med "ske DIN vilja", oavsett vad vi tycker.

   Så gjorde Daniel, medveten om att Guds dom rådde över folket som var i fångenskap, så må också vi göra mot de onda krafter som verkar i samhället, för Guds ords spridning och framgång och därmed ett bättre och tryggare samhälle att leva i.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar