Veckans ord

Så förmanar jag nu er, bröder, vid Guds barmhärtighet, att frambära era kroppar som ett levande och heligt offer som behagar Gud - er andliga gudstjänst. Och anpassa er inte efter den här världen, utan låt er förvandlas genom sinnets förnyelse, så att ni kan pröva vad som är Guds vilja, det som är gott och fullkomligt och som behagar honom. Rom 12:1-2
scriptkoder.com

söndag 9 december 2018

Recension: Mission Impossible - Fallout, med ett anti-kristet manus från avgrundenCruise och Mcquarrie


Ja, det var med lite förvåning jag konstaterade att denna action-film som jag för ovanlighetens skull valde att titta på innehöll ett mycket märkligt manus med antydda antiteser om den kristna tron.

Handlingen består av MI-gänget som denna gång ska bekämpa en terrorgrupp som kallar sig apostlarna, "the Apostles". "The Apostles" i filmen hatar religioner och vill krossa den rådande världsordningen genom kärnvapenattacker.
Deras mantra är att mycket lidande ger en varaktig fred.

I en sekvens i filmen visas tre simultana kärnvapenattacker på vad CNN-reportern Wolf Blitzer (känt nyhetsankare på CNN) kallar de tre heliga städerna, Rom, Mecka och Jerusalem.
Dessa alltså utförda av filmens terrorgrupp "the Apostles".

Då detta var en iscensatt skenaktion av MI-gänget handlar resten av filmen om jakten på "the Apostles" frontfigurer och plutonium som terrorgruppen tänkt använda för en kärnvapenattack.

Attackens mål är också märkligt eftersom det är en flod som utgör vattenförsörjning och bevattning för en tredjedel av världen. En tredjedel av mänskligheten skulle drabbas av det strålningsdrabbade vattnet, enligt en av filmens agenter.

Det här är märkligt eftersom det anspelar mycket på Upp. 9:15-18,

Stjärnans namn är Malört. En tredjedel av vattnen förvandlades då till malört, och många människor dog av vattnen, som hade blivit förgiftade. Upp 9:15

Bibelns "malört" har av många ansetts betyda kärnvapen

Anspelningen på Guds apostlar som ansvariga för denna attack med biblisk anspelning är avskyvärd och det hjälper inte att det är en film, Gud ger inga uppskov för hädelser beroende på sammanhang.

En annan benämning som terrorgruppen använder är "baptism by fire", dop genom eld, som är ord som Jesus använder i Mark 1:8. Detta kan brukas lite allmänt men i detta sammanhang bidrar det ytterligare till en skruvad bild av kristna och Bibeln, eftersom  medvetet eller omedvetet.

Att en terrorgrupp som vill bekämpa religion med terror har namnet "The Apostles" är naturligtvis en stor motsägelse men antyder en särdragning mellan sann kristendom (terrorgruppen) och den falska religionen (katolicism, islam och judendom), som det framställs i filmen.

Manusförfattaren heter Christopher Mcquarrie, han regisserar och producerar också filmen och är en prisbelönt manusförfattare i Hollywood.

Huvudrollen spelas av scientologen Tom Cruise som spelat i samtliga MI-filmer, och han är något av en messias-figur inom scientologin.
Scientologerna tror på självförverkligande och att göra sin egen framgång och detta verkar Cruise sätta centralt eftersom han insisterar på att göra många svåra stunts på egen hand.

Även om action går före manus i denna typ av extrema actionfilmer så är antydningarna och filmens samband mellan kristna begrepp och världshotande terror, skadliga instick i de tittares medvetanden som inte är invigda i den kristna tron och i Guds Ord.
Inga kommentarer:

Skicka en kommentar